بنیاد

اطلاعات شرکت
کارمندان “بشیر نوید گروه” شما خوش آمد به وب سایت ما. شرکت ما از سال 1992، واردات مصالح ساختمانی و مواد غذایی در جمهوری اسلامی افغانستان از کشورهای مشترک المنافع، فدراسیون روسیه، امارات متحده عربی و مالزی. در حال حاضر شرکت ما را اشغال موقعیت پیشرو در بازار افغانستان است. تمام محصولات وارداتی گذرانده اند گواهینامه لازم است. سیستم انعطاف پذیر اجازه می دهد تا مشتری برای پیدا کردن یک رویکرد فردی به هر مشتری، ارائه قیمت رقابتی و شرایط مطلوب تحویل.